Gen dan ubat-ubatan serta penyelidikan madu

Gen dan ubat-ubatan serta penyelidikan madu

Teks syarahan ini daripada segi konsepnya menerangkan mengenai bidang farmakologenetik serta peranan gen dalam "pengubatan secara individu", iaitu ubat-ubatan dapat diberi menjurus atau spesifik kepada gen seseorang individu yang akan mendapat faedah yang terbaik daripada penggunaan sesuatu uabt agar kesan sampingan ubat dapat dikurangkan melalui tindakbalas badan terhadap ubat, bergantung kepada gen. Selain itu, bidang farmakogenetik diharap dapat memberi pilihan ubat yang lebih tepat, memberi panduan dos yang lebih selamat dan menolong mempercepatkan proses pembangunan ubat. Beberapa kajian berkenaan farmakogenetik yang dijalankan di Malaysia serta penyelidikan yang berkaitan dengan madu juga dibincangkan. Kajian berkaitan dengan madu berpotensi tinggi di negara kita kerana ia masih kurang diterokai dan produk madu mempunyai sumber perubatan yang tinggi. Bidang genetik ini diharap dapat diaplikasikan juga ke dalam bidang perubatan tradisional kerana sains berkait rapat dengan alam semula jadi.

Date

05 July 2017

Categories

Non-fiction
© 2017 GanSiewHua.com All Rights Reserved.

Search